The Salesforce Marketing Cloud เป็น Product ตัวหนึ่งใน Salesforce Customer Success Platform ซึ่งช่วยให้นักการตลาดสามารถบริหารจัดการการสื่อสารจากทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นอีเมล์ โซเชียลมีเดีย เวบไซต์ หรือโมบาย ได้อย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ และ Journey Builder ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งใน Marketing Cloud จะเป็นผู้ช่วยทรงประสิทธิภาพในการนำข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดมาวิเคราะห์ เพื่อการบริหารจัดการ Customer Lifecycle ให้ดียิ่งขึ้น

จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน Salesforce Marketing Cloud ทำให้สามารถจัด Campaign ส่งเสริมการขายที่เหมาะสมได้เร็วขึ้นมากกว่า 46% และ มี ROI(Return Of Investment) ทางด้านการตลาดเพิ่มขึ้นมากกว่า 43% เนื่องจากประสิทธิภาพในการรับรู้ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างและหลากหลาย และสามารถให้คำแนะนำได้อย่างเฉพาะเจาะจง พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละคนได้อย่างตรงจุด ทั้งนี้ ประโยชน์ของ Salesforce Marketing Cloud มีดังนี้

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้ความต้องการของลูกค้าที่มีแตกต่างและหลากหลาย

Salesforce Marketing Cloud ช่วยให้นักการตลาดสามารถรับฟังความต้องการของลูกค้าผ่านทุกช่องทางของการใช้อินเตอร์เนต ทำให้ได้เรียนรู้มากขึ้นว่าลูกค้าได้ทำอะไรไปแล้ว หรือมีแนวโน้มจะทำอะไรในอนาคต ซึ่งทีมการตลาดสามารถนำข้อมูลในส่วนนี้ไปใช้ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เฉพาะเจาะจงและตรงจุดมากขึ้น โดย Journey Builder จะเก็บข้อมูลทั้งเรื่องกิจกรรมและความต้องการของลูกค้า เพื่อที่จะประมวลและสร้างรูปแบบการตอบสนอง ไปจนถึงสร้างรูปข้อความที่ตรงกับความชอบของลูกค้า การตอบสนองลูกค้าทุกครั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้ผ่านการวิเคราะห์แล้ว ว่ามีความเหมาะสมกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า ไม่ใช่เพียงการสุ่มส่งข้อมูลโปรโมชั่น หรือจดหมายข่าวที่เหมือนๆ กันให้กับลูกค้าทุกคน

Salesforce Marketing Cloud ช่วยให้การดูแล ใส่ใจความต้องการของลูกค้า ลงไปลึกในระดับบุคคล ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละรายทั้งในวันนี้ รวมไปถึงความต้องการของลูกค้าในอนาคต ไม่ใช่การทำการตลาดโดยโฟกัสเพียงแค่ระดับ Market Segment การรับรู้ และเรียนรู้จากความต้องการของลูกค้า จะทำให้นักการตลาดสามารถให้ข้อมูลที่ตรงกับความสนใจของลูกค้ามากขึ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงใจขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างแน่นอน

2. เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าให้มากขึ้นและตอบสนองให้ดีขึ้น

Salesforce Marketing Cloud จะวิเคราะห์และคาดการณ์พฤติกรรมของลูกค้าในอนาคตโดยใช้ข้อมูลจากในอดีต เช่น การยกเลิกการสมัคร การแชร์ข้อมูลต่างๆ หรือการซื้อสินค้า เพื่อสร้างการตอบสนองที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายในแต่ละช่วงเวลา หากลูกค้าชอบที่จะซื้อสินค้าในช่วงลดราคา ลูกค้าก็จะได้รับข่าวเกี่ยวกับการลดราคาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งแน่นอนว่าการตอบสนองที่ตรงกับความชอบของลูกค้าจะทำให้การตอบสนองของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย

3. การเลือกรูปแบบสื่อสารที่เหมาะกับสไตล์ เข้าถึงความรู้สึกของลูกค้า

ในบางครั้งอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล ดังนั้น การวิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้าก่อนที่จะเลือกส่งเนื้อหาต่างๆ จึงสำคัญ Salesforce Marketing Cloud จะช่วยสร้างเนื้อหาตามระดับความพึงพอใจของลูกค้าในเวลานั้น ๆ เช่น หากลูกค้ากำลังมีปัญหาที่อยู่ระหว่างการแก้ไขกับฝ่ายการให้บริการลูกค้า เขาก็จะได้รับอีเมล์เกี่ยวกับโปรโมชั่นใหม่ๆ ในความถี่ที่ลดลง หรือหากปัญหามีความรุนแรง อาจจะหยุดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ไปเป็นการชั่วคราวก่อนจนกว่าปัญหาจะยุติ และหลังจากนั้น นักการตลาดก็จะสามารถ follow up เพื่อเช็คระดับความพึงพอใจ ตลอดจนเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาการตอบสนองลูกค้าให้ดีขึ้นในอนาคต

Marketing Cloud ช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับธุรกิจของคุณได้

Salesforce Marketing Cloud ช่วยวิเคราะห์ผลการทำ campaign ได้อย่างแม่นยำ โดยทุกๆ interaction ของลูกค้าจะถูกเก็บเป็นข้อมูล และนำมาประมวลผล เพื่อหาว่าจุดแข็ง และจุดอ่อนของกระบวนการการตลาดมีอะไรบ้าง ซึ่งถือเป็นการ Optimize กระบวนการที่มีอยู่ในปัจจุบันแบบ Realtime ควบคู่กับการพัฒนากลยุทธ์ที่จะใช้ในอนาคตด้วย

Get on the path to faster sales! 
Watch a guided tour or try free trial now!

มาร่วมทดลอง salesforce CRM #1 กันเถอะ

ทดลองฟรี

The Salesforce Marketing Cloud เป็น Product ตัวหนึ่งใน Salesforce Customer Success Platform ซึ่งช่วยให้นักการตลาดสามารถบริหารจัดการการสื่อสารจากทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นอีเมล์ โซเชียลมีเดีย เวบไซต์ หรือโมบาย ได้อย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ และ Journey Builder ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งใน Marketing Cloud จะเป็นผู้ช่วยทรงประสิทธิภาพในการนำข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดมาวิเคราะห์ เพื่อการบริหารจัดการ Customer Lifecycle ให้ดียิ่งขึ้น

จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน Salesforce Marketing Cloud ทำให้สามารถจัด Campaign ส่งเสริมการขายที่เหมาะสมได้เร็วขึ้นมากกว่า 46% และ มี ROI(Return Of Investment) ทางด้านการตลาดเพิ่มขึ้นมากกว่า 43% เนื่องจากประสิทธิภาพในการรับรู้ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างและหลากหลาย และสามารถให้คำแนะนำได้อย่างเฉพาะเจาะจง พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละคนได้อย่างตรงจุด ทั้งนี้ ประโยชน์ของ Salesforce Marketing Cloud มีดังนี้

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้ความต้องการของลูกค้าที่มีแตกต่างและหลากหลาย

Salesforce Marketing Cloud ช่วยให้นักการตลาดสามารถรับฟังความต้องการของลูกค้าผ่านทุกช่องทางของการใช้อินเตอร์เนต ทำให้ได้เรียนรู้มากขึ้นว่าลูกค้าได้ทำอะไรไปแล้ว หรือมีแนวโน้มจะทำอะไรในอนาคต ซึ่งทีมการตลาดสามารถนำข้อมูลในส่วนนี้ไปใช้ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เฉพาะเจาะจงและตรงจุดมากขึ้น โดย Journey Builder จะเก็บข้อมูลทั้งเรื่องกิจกรรมและความต้องการของลูกค้า เพื่อที่จะประมวลและสร้างรูปแบบการตอบสนอง ไปจนถึงสร้างรูปข้อความที่ตรงกับความชอบของลูกค้า การตอบสนองลูกค้าทุกครั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้ผ่านการวิเคราะห์แล้ว ว่ามีความเหมาะสมกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า ไม่ใช่เพียงการสุ่มส่งข้อมูลโปรโมชั่น หรือจดหมายข่าวที่เหมือนๆ กันให้กับลูกค้าทุกคน

Salesforce Marketing Cloud ช่วยให้การดูแล ใส่ใจความต้องการของลูกค้า ลงไปลึกในระดับบุคคล ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละรายทั้งในวันนี้ รวมไปถึงความต้องการของลูกค้าในอนาคต ไม่ใช่การทำการตลาดโดยโฟกัสเพียงแค่ระดับ Market Segment การรับรู้ และเรียนรู้จากความต้องการของลูกค้า จะทำให้นักการตลาดสามารถให้ข้อมูลที่ตรงกับความสนใจของลูกค้ามากขึ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงใจขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างแน่นอน

2. เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าให้มากขึ้นและตอบสนองให้ดีขึ้น  

Salesforce Marketing Cloud จะวิเคราะห์และคาดการณ์พฤติกรรมของลูกค้าในอนาคตโดยใช้ข้อมูลจากในอดีต เช่น การยกเลิกการสมัคร การแชร์ข้อมูลต่างๆ หรือการซื้อสินค้า เพื่อสร้างการตอบสนองที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายในแต่ละช่วงเวลา หากลูกค้าชอบที่จะซื้อสินค้าในช่วงลดราคา ลูกค้าก็จะได้รับข่าวเกี่ยวกับการลดราคาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งแน่นอนว่าการตอบสนองที่ตรงกับความชอบของลูกค้าจะทำให้การตอบสนองของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย

3. การเลือกรูปแบบสื่อสารที่เหมาะกับสไตล์ เข้าถึงความรู้สึกของลูกค้า

ในบางครั้งอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล ดังนั้น การวิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้าก่อนที่จะเลือกส่งเนื้อหาต่างๆ จึงสำคัญ Salesforce Marketing Cloud จะช่วยสร้างเนื้อหาตามระดับความพึงพอใจของลูกค้าในเวลานั้น ๆ เช่น หากลูกค้ากำลังมีปัญหาที่อยู่ระหว่างการแก้ไขกับฝ่ายการให้บริการลูกค้า เขาก็จะได้รับอีเมล์เกี่ยวกับโปรโมชั่นใหม่ๆ ในความถี่ที่ลดลง หรือหากปัญหามีความรุนแรง อาจจะหยุดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ไปเป็นการชั่วคราวก่อนจนกว่าปัญหาจะยุติ และหลังจากนั้น นักการตลาดก็จะสามารถ follow up เพื่อเช็คระดับความพึงพอใจ ตลอดจนเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาการตอบสนองลูกค้าให้ดีขึ้นในอนาคต

Marketing Cloud ช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับธุรกิจของคุณได้

Salesforce Marketing Cloud ช่วยวิเคราะห์ผลการทำ campaign ได้อย่างแม่นยำ โดยทุกๆ interaction ของลูกค้าจะถูกเก็บเป็นข้อมูล และนำมาประมวลผล เพื่อหาว่าจุดแข็ง และจุดอ่อนของกระบวนการการตลาดมีอะไรบ้าง ซึ่งถือเป็นการ Optimize กระบวนการที่มีอยู่ในปัจจุบันแบบ Realtime ควบคู่กับการพัฒนากลยุทธ์ที่จะใช้ในอนาคตด้วย 

Get on the path to faster sales! 
Watch a guided tour or try free trial now!

มาร่วมทดลอง salesforce CRM #1 กันเถอะ

ทดลองฟรี
Get a Quote

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า